SAVA Road Bikes 
SAVA Road Bike – Phantom 3

2,299.00 

   
SAVA Road Bike – Winds of War 2 R3000-18S

1,250.00 

   
SAVA Road Bike – Winds of War 2 R4700-20S

1,299.00 

 
 
SAVA Road Bike Winds of war2 R5800‐22S

1,399.00 

   
SAVA Road Bike – Pursuing the Wind 6.0

1,950.00 

   
SAVA Road Bike Winds of war2 R5800‐22S

1,399.00 

 
 
SAVA Road Bike – Graceful 1.0 – 6800

2,250.00 

   
SAVA Road Bike – Phantom 3

2,299.00 

   
SAVA Road Bike Winds of war2 R5800‐22S

1,399.00 

 
 
SAVA Road Bike – Winds of War 2 R4700-20S

1,299.00 

   
SAVA Road Bike - Pursuing the Wind 6.0

1,950.00 

   
SAVA Road Bike – Winds of War 2 R4700-20S

1,299.00 

 
Nalaganje...