Planinska obutev 
Planika NANOS Lady Air Tex

159.99    140.00 

   
Planika NANOS AVS Air Tex (New)

159.99    135.00 

   
Planika MANGART MEN AVS

164.99    140.99 

 
 
Planika MANGART MEN

159.99    135.99 

   
Planika MANGART LADY AVS

156.90    137.00 

   
Jalovec
Planika JALOVEC MEN Air Tex

156.99    133.00 

 
 
Planika JALOVEC Lady Air Tex

151.99    133.00 

   
Planika FORESTER MEN Air Tex

141.00    120.00 

   
Planika BRANA MEN Air tex

174.99    159.00 

 
 
Planika ANAPURNA MEN Air Tex

135.99    126.00 

   
Planika ANAPURNA LADY Air Tex

135.99    125.00 

     
Nalaganje...